COMMIS se stal perfektním nástrojem pro zvládání restriktivních a uvolňovacích opatření! - Commis

Když jsme s COMMIS začínali, cíl byl jasný. Poskytnout konečně i hoteliérům a restauratérům aplikaci pro organizaci jejich provozu od A do Z. To, že díky jednoduchosti aplikace si jí oblíbí i další segmenty podnikání nejen v cestovních ruchu, bylo pro nás moc milé překvapení. Navíc jsme zjistili, že COMMIS má potenciál i v provozech typu pečovatelských domů např. pro seniory a podobně, kde zaměstnanci také nedisponují jednoduchou komunikační appkou a navíc COMMIS eliminuje osobní styk, což se stalo velkou přidanou hodnotou v těchto těžkých časech. Pro nás je tak i velmi cenné zapojit se aktivně do pomoci u nejrizikovější skupiny obyvatel.

Nicméně to, co jsme navíc zjistili nyní na podzim a k čemu byl COMMIS přímo předurčen, je zvládání restriktivních a opětovných uvolňovacích opatření. Již jsme zažili 1. vlnu, nyní zažíváme patrně 2.  Kolik vln ještě bude? Vyřeší COVID-19 vakcína? Vyřeší to jinak pojaté restriktivní opatření? Jaká bude budoucnost provozů navázaných na cestovní ruch? Otázek je mnoho, odpovědi na ně jsou velmi těžké a můžeme se jenom domnívat.

My si myslíme, že bohužel COVID-19 tu s námi nějaký ten čas bude. Opět se musíme přizpůsobit, zvyknout si a využít veškeré možnosti, jak maximálně eliminovat negativní dopady na své podnikání. COMMIS se stal přímo revolučním nástrojem, v těchto dobách. Díky tomu, že všichni zaměstnanci jsou propojeni jednou aplikací je zde obrovská výhoda v rychlém delegování stále se měnících informací, ať již ve smyslu, pojďme musíme zakonzervovat náš podnik a v omezeném provozu vydělat jakýmkoliv nápadem alespoň nějaký příjem, či jak rychle opět nakopnout podnik, pokud se opět restriktivní opatření ruší. Dosud není na trhu jiný lepší nástroj pro celý segment hotelnictví a pohostinství a my jsme tu pro Vás, abychom Vám pomohli ať již vln bude třeba 100…